Skip to main content

Soms is het moeilijk de juiste woorden te vinden

Dat is het zinnetje dat onder de naam staat waarmee ik mijn mails onderteken. Het is ook waar ik de meeste reacties op krijg na het beëindigen van een opdracht. Dan gaat het meestal om het omzetten van passief naar actief taalgebruik, overbodige woorden schrappen en de werkwoordsvormen aanpassen.

Omzetten van passief naar actief taalgebruik

Passief: Hij wordt door zijn ouders naar een andere school gebracht. Actief: Zijn ouders brengen hem naar een andere school. De actieve vorm laat de gebeurtenis meer spreken dan de passieve vorm, het betrekt de lezer meer bij het verhaal. De vorm met ‘worden’ is meer op afstand. Bovendien kun je in de passieve vorm onduidelijkheid kweken (wat soms nodig is) door het onderwerp niet duidelijk te benoemen: Er wordt geschreeuwd. (Huh, wie schreeuwt er dan?)

Overbodige woorden schrappen

Er zijn woorden, die je (bijna) altijd kunt schrappen. Die woorden zijn: echter, allemaal, helemaal, namelijk, bijvoorbeeld zoals (een van beide woorden kun je schrappen, want ze betekenen hetzelfde), heel (bij bijvoorbeeld heel veel), dus, daadwerkelijk, überhaupt, in ieder geval en nog veel meer. Let er bij het schrijven op of een woord iets toevoegt of niet. Zo niet, laat het dan weg. Schrijven is ook schrappen. Kijk ook eens of je een stopwoordje/zinnetje hebt.

Werkwoordsvormen aanpassen

Hij zou wel weten willen of er een mogelijkheid is dat hij dat ook zou kunnen doen. Hier staan veel overbodige werkwoordsvormen. Het kan ook zo: Hij wil weten of hij dat ook kan. Ik noem dat voorzichtig schrijven. Net zoals ik vaak op websites tegenkom: Ik zou dat wel voor jou kunnen doen (wijzend op een dienst of product). Als je ergens achterstaat, dan doe je het gewoon en is de zin: Ik doe dat voor jou.

Wees niet te voorzichtig om je boodschap over te brengen, zowel in je boek als op je website of in je blog, nieuwsbrief etc. Zeg wat je te zeggen hebt alsof je tegen iemand praat.