Skip to main content

Juridisch klopt het, maar...

ik begrijp er niets van.

Brieven van gemeenten, advocaten of (overheids-)instanties zijn vaak in een onbegrijpelijke taal geschreven, terwijl ze gericht zijn aan normale mensen. Aan mensen die niet houden van dikdoenerij en die willen begrijpen wat er geschreven wordt. Omgekeerd is het de briefschrijvers erom te doen dat de geadresseerde de brief leest, begrijpt en hier zo nodig op reageert.

Waarom schrijven ze dan niet in gewone mensentaal? Er zijn zelfs gemeenten die een handboek/schrijfwijzer hebben om in heldere, actieve en begrijpelijke taal te schrijven. Maar of alle ambtenaren zich daar dan ook aan houden? Is het omdat ze het zo gewend zijn of denken ze dat men onder de indruk is van ambtelijke of juridische taal?

Het begint vaak al met een omslachtige beschrijving waarom de brief geschreven wordt, zoals ‘Naar aanleiding van uw …’ Waarom niet gewoon: ‘U krijgt deze brief omdat …’. Of wat denk je van: ‘Met betrekking tot de ontwikkeling deel ik u mede dat over deze ontwikkeling nog besluitvorming moet plaatsvinden.’ Dat kan toch ook gewoon zijn: ‘We moeten nog een besluit nemen over de ontwikkeling.’

Natuurlijk is een brief/e-mail van bijvoorbeeld B&W formeler dan tussen vrienden. Dat een instantie iemand met ‘u’ aanspreekt, is prima. Maar maak het niet ingewikkelder dan het vaak al is. Ook veel juristen hebben hier een handje van. Zij gebruiken zelfs woorden die in gewone mensentaal nooit gebezigd worden. Ik neem toch aan dat hun cliënten moeten begrijpen wat er staat?!?

Heb jij nou ook een tekst die je graag in normaal Nederlands ‘vertaald’ wilt hebben? Neem dan even contact op met tekstenredigeren.nl. Zeker als je wilt dat de strekking van de brief/e-mail begrepen wordt. Meestal heb je de brief (1 A4) binnen een dag weer terug.


Terug naar de essentie

Een veel te uitgebreid epistel, een scriptie met veel te veel woorden, een rapport waarin je door de bomen het bos niet ziet of iets met tientallen pagina’s terugbrengen zonder de strekking te veranderen, dat vind ik het leukste om te doen. Voor mij is het als een puzzel oplossen. Dus heb jij een document dat (behoorlijk) ingekort moet worden?

Stuur het naar tekstenredigeren.nl met het maximum aantal pagina’s of woorden en ik kort het voor je in zonder de essentie uit het oog te verliezen.