Houd het simpel

Eindelijk weer een berichtje van mij. Ik heb het druk gehad en het lijkt wel of er een verschuiving plaatsvindt in mijn werk van korte tekstjes naar dikke boeken redigeren. De korte en iets langere teksten zijn nog steeds een welkome afwisseling hoor!

De meeste aanpassingen in de teksten zijn spelfouten (vaak slordigheidjes) verbeteren, meerdere tijden door elkaar gebruikt naar één tijd aanpassen, overbodige woorden en stopwoorden verwijderen en passieve taal actief maken. Hoe voorkom je nu zoveel mogelijk van dit soort fouten?

Spelfouten voorkomen

Spelfouten kun je voor een groot deel voorkomen door de spellingscontrole te gebruiken. Vaar daar niet blind op want de spellingscontrole geeft ook vaak een verkeerde spelling aan. Het is wel een hulpmiddel, maar accepteer het niet klakkeloos. Spelfouten kun je uit de tekst halen door het in grotere letters na te kijken, het even te laten liggen en na een tijdje nog eens door te nemen of door de tekst hardop te lezen.

Meerdere tijden door elkaar vermijden

Soms lopen er meerdere verhaallijnen door elkaar, verleden en heden, en dan is het logisch om zowel de tegenwoordige als de verleden tijd te gebruiken. Is dat niet zo en speelt het verhaal zich in dezelfde tijd af, zorg dan dat je alleen de tegenwoordige óf alleen de verleden tijd gebruikt. Het is verwarrend en leest niet prettig als je de tijden verwisselt. Je kunt je verhaal nog een keer lezen en dan uitsluitend op de juiste tijd letten.

Overbodige woorden schrappen

In de spreektaal gebruik je vaak woorden als erg, heel, namelijk, helemaal, allemaal om iets te benadrukken. Dat is in schrijftaal niet nodig en kan zelfs storend zijn. Je maakt iets wat mooi is niet mooier door ‘heel erg mooi’ te schrijven. Als je het over een groep hebt, is ‘zij’ of ‘wij’ voldoende. Daar hoeft het woordje ‘allemaal’ echt niet bij, tenzij het iets toevoegt of het ritme van de zin verbetert. Bij schrijven geldt: laat het beleven, maar kauw het niet voor.

Stopwoorden schrappen

Wanneer je probeert erachter te komen wat jouw stopwoordjes zijn, vraag dat dan aan de mensen in je omgeving. Vaak gebruik je die woorden ook als je praat en anders vraag je iemand om een stukje tekst te lezen en daar je stopwoordjes uit te halen. Met de handige zoekfunctie in Word kun je zien hoe vaak je deze woordjes gebruikt hebt. Je kunt ze vervangen door een ander woord of zelfs weglaten. Zo had ik kortgeleden een boek waar ik tientallen keren ‘in ieder geval’ uit heb gehaald.

Passieve taal vervangen door actieve taal

Passieve taal leest minder prettig dan actieve taal. Door actief te schrijven, trek je de lezer het verhaal in. Passieve taal actief maken, doe je door de werkwoordvorm ‘worden’ te vervangen door een actieve werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: ‘De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter’, vervang je gemakkelijk door: ‘De voorzitter zit de vergadering voor’. Soms moet je de zin omdraaien en komt het ouderwetse ontleden om de hoek kijken (onderwerp, werkwoord) om de zin actief te maken.

Houd het simpel

Gebruik niet opzettelijk wollige taal, ingewikkelde zinsconstructies en moeilijke woorden. Houd het simpel, dan komt je boodschap het best over. Heb je hulp nodig om je teksten te verbeteren, fouten, stopwoordjes en overbodige woorden te verwijderen, de tijden aan te passen en om passieve taal actief te maken? Neem dan contact met mij op.

UA-41958947-1